Warhammer Basis Regels

Het is een duistere tijd, een tijd van daemonen en tovenarij, van strijd
en dood, en bet einde van de wereld. Te midden van al bet vuur en de
vlammen is bet ook een tijd van, boude daden en grote moed.

Warhammer is een tafeltop spel voor twee of meer spelers waarbij je legers van machtige krijgers leidt, of dit wrede Orcs zijn, koppige Dwarfs, moedige Mensen of mysterieuze Elven. In dit boek staan de
basisregels die je nodig hebt om te beginnen met het spelen van Warhammer.

Hierin kun je vinden:
Regels: Hoe legers bewegen en vechten.
Schilderen: Schilderen en basistechnieken om je modellen klaar te maken voor de strijd.
Referentie: Een samenvatting van de volledige
regels, plus een uitvouw referentie kaart.